Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

16.04.2019
Simpozijum epizootiologa i epidemiologa, 21. po redu, u organizaciji Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad, odrzan je od 8. do 10. aprila u Novom Sadu. Na skupu su predstavljeni rezultati više...